Honda cx 500 - Katalog motocykli

Znaleziono 4 motocykli

Honda CX 500

1978 - 1982
496cm3 / 50 KM

Honda CX 500 TURBO

1982 - 1985
496cm3 / 82 KM

Honda CX 500 E (EURO)

1982 - 1985
496cm3 / 50 KM

Honda CX 500 C

1979 - 1984
496cm3 / 50 KM