Regulamin i Polityka Prywatności

Definicje

bikesearch.pl, portal - portal internetowy znajdujący się pod adresem http://bikesearch.pl umożliwiający wyszukiwanie informacji o motocyklach, ich przeglądanie, komentowanie, ocenianie i wykonywanie innych operacji.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu bikesearch.pl.

Użytkownik - każda osoba, która nie jest Firmą, korzystająca w jakikolwiek sposób z portalu bikesearch.pl.

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz Firmy z portalu bikesearch.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu bikesearch.pl jest bezpłatne.
 3. Kontakt z Portalem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej za pośrednictwem adresu kontaktowego: info (at) bikesearch.pl.
 4. Układ i sposób prezentowanych treści jak również wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 5. Wszelkie materiały dostępne na portalu bikesearch.pl są pozyskane z ogólnodostępnych źródeł lub dobrowolnie dostarczone do właściciela portalu drogą elektoniczną (za pośrednictwem sieci teleinformatycznej) lub z użyciem innych metod rozpowszechniania informacji elektronicznej lub nieelektronicznej.
 6. Wszystkie przekazane przez Firmę lub Użytkownika materiały do publikacji stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy lub Użytkownika.
 7. Firma i Użytkownik przesyłając materiały do portalu bikesearch.pl wyraża zgodę na ich przetwarzanie, umieszczenie na portalu i potwierdzają posiadanie do nich praw autorskich.
 8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i prawdziwość prezentowanych informacji.
 9. Użytkownicy korzystając z portalu zobowiązują się do bezzwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, błędów oraz wszelkich naruszeń prawa autorskiego.
 10. Użytkownik ma możliwość ingerencji w treść serwisu przez opiniowanie, komentowanie oraz ocenianie motocykli.
 11. Zabrania się umieszczania treści, które:
  1. Zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych.
  2. W jakikolwiek sposób które naruszają prawo, w szczególności:
   1. zawierają wulgaryzmy,
   2. zawierają treści pornograficzne,
   3. propagują alkohol,
   4. propagują narkotyki i inne środki odurzające,
   5. obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
   6. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
   7. przyczyniają się do łamania praw autorskich,
   8. są bezpośrednimi atakami na interlokutorów,
   9. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
   10. są reklamami,
   11. są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku
   12. nawołują do agresji,
   13. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.
   14. zawierają uwagi skierowane do redakcji Serwisu bikesearch.pl.
 12. Właściciel portalu bikesearch.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności informowania Użytkownika lub Firmy.
 13. Użytkownik lub Firma wystawiając opinię zobowiąznay jest do przekazania rzetelnej informacji.
 14. bikesearch.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu przez Użytkowników.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Portal bikesearch.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 2. Zabrania się jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu.
 3. Zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu bikesearch.pl.
 4. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Polityka prywatności

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail jak również imienia i innych danych (pozyskiwanych za pomocą formularzy na stronach bikesearch.pl) przez podmioty prowadzące portal bikesearch.pl oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do anulowania powyższej zgody przez zgłoszenie wysłane na adres info (at) bikesearch.pl.
 3. Portal bikesearch.pl może jednostronnie, bez ostrzeżenia usunąć adres e-mail Użytkownika w każdej chwili.
 4. Portal gromadzi informacje o:
  1. ilości wejść wejściach Użytkowników na strony portalu,
  2. informacje o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami portalu,
  3. informacje techniczne dotyczące korzystania z portalu: ilość odsłon i wizyt, ilość unikalnych użytkowników/wizyt, adresy IP komputerów, używane przez Użytkowników przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy internetowe, z których wystąpiło wejście na strony portalu, długość korzystania z portalu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.
 5. Portal bikesearch.pl do śledzenia aktywności użytkownika na stronach portalu może wykorzystywać mechanizm cookie.
 6. Opisane informacje mogą być gromadzone przez portal przy pomocy podmiotów trzecich i wykorzystujących mechanizm cookie.
 7. Zebrane informacje są wykorzystywane są do:
  1. wykonywania zbiorczych analiz statystycznych i są interpretowane w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnego Użytkownika portalu.
  2. zbiorczych analiz statystycznych związanych z ruchem na stronach portalu.
 8. Portal zastrzega sobie prawo do udostępnienia zebranych informacji publicznie lub podmiotom trzecim.
 9. Portal zastrzega sobie również prawo do udostępnienia zebranych informacji w przypadku gdy nakazuje tego prawo.
 10. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 11. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności portalu prosimy kierować na adres: info (at) bikesearch.pl

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Data obowiązywania: od 1 kwietnia 2015 r.